Ja Jūs esat juridiska persona un Jums ir problēma ar debitoriem, mēs Jums varam palīdzēt! Cesijas nāk par labu uzņēmumam, jo samazinās debitoru dienas un uzlabojas apgrozījuma cikls, kā arī samazinās iesaldētie naudas līdzekļi un pieaug brīvie apgrozāmie līdzekļi. Tas ļauj ietaupīt laiku, kas būtu patērēts ilgstošā komunikācijā ar debitoriem un tā vietā ļauj uzņēmumam koncentrēties uz tā pamatdarbību. Mēs katram klientam pieejam individuāli un atrodam Jums vispiemērotāko risinājumu!

Parādsaistību pirkšana un pārdošana (cesija)

Ja parādu piedziņas process solās būt dārgs un ilgs, tad cesija jeb parādu pirkšana nodrošina ātru aizdotās naudas atgūšanu. Šāds risinājums ir īpaši izdevīgs attiecībā uz „veco debitoru” parādsaistībām.

Ieguvumi

  • Nav jārēķinās ar parādnieka citām kredītsaistībām, kuri parādu piedziņas procesu var paildzināt uz nenoteiktu laiku
  • Ātra naudas atgūšana
  • Bilance brīva no „iesaldētiem līdzekļiem”
  • Atgūto naudu iespējams izmantot biznesa attīstībai

Process

  • Kreditors sniedz Eves Finance pamatinformāciju par debitoru (-iem) un parāda lielumu
  • Eves Finance izvērtē iesniegtos datus un piedāvā cenu par parādu portfeli
  • Pēc savstarpējas vienošanās, tiek slēgts Cesijas līgums starp Eves Finance un kreditoru
  • Kreditors iesniedz Eves Finance visus dokumentus, kas apliecina debitora parādsaistības, par ko tiek sastādīti Pieņemšanas-nodošanas akti
  • Eves Finance uzsāk parādu piedziņu, sākumā informējot debitoru par cesijas faktu