Jūs varat arī kļūt par Latvijas nodokļu rezidentu. Tam nepieciešams izpildīt vismaz vienu no zemāk atspoguļotajiem nosacījumiem:

 

  1. šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā;
  2. šī persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā.

Latvijas nodokļa rezidenta priekšrocības ir zemie nodokļi:

  • Iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir 23%
  • Uzņēmuma ienākumu nodoklis ir vien 15%
  • Iedzīvotāju ienākumu nodoklis no kapitāla – 10%
  • Ienākumi no īpašuma nomas – 10%
  • Dividendes – 10%.