Derīguma termiņi un pārvietošanās brīvība

Uzturēšanās atļauja dod Jums iespēju uzturēties Latvijas Republikā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas. Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, līdz ar to Jūs varat pārvietoties arī pa citām Šengenas zonas valstīm un tajās uzturēties līdz 90 dienām pusgadā. Uzturēšanās atļaujas turētājam ir atļauts jebkuru laika periodu atrasties gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Citās valstīs jaunajam rezidentam ir jāuzturas 180 dienas gadā visu 5 gadu garumā, pretējā gadījumā viņam tiek atņemta uzturēšanās atļauja. Uzturēšanas atļaujas esamība arī atvieglo vīzu noformēšanu uz citām valstīm, piemērām, ASV, Lielbritānija. Uzturēšanas atļauju izsniedz uz laiku līdz 5 gadiem ar turpmākas pagarināšanas tiesībām. Pēc 5 gadiem, ievērojot noteiktus nosacījumus, ir iespēja saņemt pastāvīgu uzturēšanas atļauju, pēc 10 gadiem pastāvīgās uzturēšanās atļaujas turētājam tiek piešķirtas tiesības pretendēt uz Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā.

 

Parasti uzturēšanās atļaujas noformēšana Latvijā aizņem no 6 nedēļām līdz 3 mēnešiem. Citās valstīs tas aizņem līdz pusgadam. Kopā ar ārzemnieku dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai var iesniegt arī ārzemnieka laulātais, viņu nepilngadīgie bērni un aizgādnībā esošās personas.

Prezentācijas video par Latviju

 

Latvija ir valsts Ziemeļeiropā, kuras izdevīgais ģeogrāfiskais izvietojums un attīstītā infrastruktūra kalpo kā saikne starp Rietumeiropu un NVS valstīm. Iedzīvotāju skaits ir ap 2 miljoniem, no kuriem trešā daļa dzīvo galvaspilsētā Rīgā. Rīga ir iekļauta UNESCO sarakstā kā viena no pasaules svarīgākajām kultūras un dabas vietām. Latvijā ir augsts dzīves līmenis, bet tajā pašā laikā dzīvošanas izmaksas ir samērā zemas. Latvija ir bagāta ar upēm un ezeriem un pusi no tās teritorijas klāj meži. Kā arī Latvija atrodas Baltijas jūras krastā, un tai ir skaistas pludmales. Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja izbaudīt visus četrus gadalaikus. Latvija ir multinacionāla valsts un lielākā daļa iedzīvotāju pārvalda latviešu, krievu, angļu un vācu valodas, kas atvieglo komunikāciju. Valsts valūta ir Eiro. Laika zona GMT +2, bet no aprīļa līdz novembrim – GMT +3. Valsts iekšprodukts(IKP) 2013.gadā sastādīja 20 983 116 tūkst. Eiro un kopumā Latvijas ekonomikas turpina augt un attīstīties. Latvijā ir arī augsti attīstīta banku sistēma pateicoties Skandināvu saknēm.