Papildus nodarbojamies arī ar maksājumu starpniecību. Piemēram, gadījumā, kad piegādātājs un preces vai pakalpojuma saņēmēja uzņēmums atrodas dažādās valstīs un abas puses vēlās norēķināties ar savas valsts valūtu. Mēs nodrošinām šo maksājumu iespējamību. Šī problēma ir īpaši aktuāla darījumos ar NVS valstīm.